Etika Yang Sering Di Abaikan Fotojurnalis. (Bahagian 2)

Ini ialah bahagian kedua sambungan artikel mengenai etika fotojurnalisma Etika 6: Proses penyuntingan seharusnya mengekalkan integriti kandungan imej grafik. Dilarang memanipulasi imej atau menambah atau mengubah dengan sebarang cara yang boleh memesongkan tafsiran pembaca. Telah menjadi satu kebiasaan di sini terma editing adalah bermulanya proses menyimpan gambar ke dalam laptop bermulalah proses suntingan (editing), pemilihan … Continue reading Etika Yang Sering Di Abaikan Fotojurnalis. (Bahagian 2)