Etika Yang Sering Di Abaikan Fotojurnalis. (Bahagian 1)

Fotojurnalis dan sesiapa yang terlibat dalam penerbitan berita visual ada¬≠lah dipertanggungjawabkan untuk memastikan reputasi, kredibiliti dan integriti bidang ini dijaga supaya institusi ini sentiasa di pandang tinggi dan dipercayai oleh masyarakat. Adalah menjadi keperluan yang mendesak agar standard etika ini diamal¬≠kan dalam menjalankan tugas harian. Berikut ialah bahagian pertama senarai etika fotojurnalisma yang perlu diambil … Continue reading Etika Yang Sering Di Abaikan Fotojurnalis. (Bahagian 1)